LaboGene statement

LaboGene Aps er et privateid dansk selskap, som sysselsetter over 50 kvalifiserte medarbeidere på flere produksjonssteder, primært i Danmark og med et verdensomspennende forhandler- og distribusjonsnett, som selger og gir support på vårt utstyr.

Med over 30 års erfaring innen design, utvikling og produskjon av vitenskaplig utstyr til medisinsk og vitenskaplig forskning, farmasøytisk kontroll og test er det vår misjon:

  • Å imøtekomme alle krav og forventninger til vårer medarbeidere, kunder og distributører i alle aspekter av vår virksomhet.
  • Å yte et positivt bidrag til det vitenskaplige samfunn ved å tilby innovativt utstyrsdesign, kvalitet og pålitelig ytelse.
  • Å gi våre kunder topp kvalitetsutstyr som best tjener deres behov, levert til avtalt tid med support og god teknisk service i hele utstyrets levetid.
  • Å strebe konstant etter å ha en positiv innvirkning på vår verden ved å anvende energibesparende og miljøvennlige komponenter i vårt utstyr, i designoverveielser, i produksjonen, i drifts protokoller og i våre service metoder.