Motorstyrt heveluke, SC500

Våre avtrekkskap, med unntak av type LA H9, kan leveres med motorstyrt heveluke, SC500.

I kombinasjon med spjeldstyring gir SC500 store energibesparelser, fordi systemet automatisk stenger luken etter en gitt tid ved hjelp av den infrarøde sensoren på toppen av skapet. Tiden er programmerbar fra 10 sekunder til 30 minutter.

Åpning og lukking av heveluken skjer ved en lett berøring av luken, som tilvalg kan også bryter eller fot pedal leveres.

Som en ekstra sikkerhet kan det leveres med infrarød føler i underkant av luken. Heveluken vil automatisk stoppe når et hinder bryter strålen.