JiWa Giftskap

er testet av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut med hensyn til ventilasjonen och branntestet for utvendig brann i henhold til SP metod 2369 og bestått kravet for klass 1. 

Jiwa Giftskap har flyttbare hyller med tette oppkanter for å hindre avrenning ved spill. Skapene kan også utstyres med oppsamlingskar i bunn ved lagring av større kanner. Giftskapene har en perforert ventilasjonskanal i hele skapets høyde som sørger for god ventilasjon i hele skapet. Stuss på toppen, bak til venstre Ø 100 mm.

  • G2006    H2095 x B1000 x D600 mm (5 hyller)
  • G2004    H2095 x B1000 x D450 mm (5 hyller)
  • G266      H2095 x B   600 x D600 mm (5 hyller)
  • G1204    H1295 x B1000 x D450 mm (3 hyller)
  • G806      H   895 x B1000 x D600 mm (1 hylle)
  • G804      H   895 x B1000 x D450 mm (1 hylle)
  • G803      H   895 x B1000 x D300 mm (1 hylle)

Jiwa Miljøskap

Helsveiset Miljøskap med tette dører eller dører med herdet glas.
Jiwa Miljøskap er ikke isolert og er ikke beregnet for lagring av brannfarlig væske.